본문바로가기

글로벌 링크

Hướng dẫn dịch tiếng

홈으로 외국어 안내
(For Foreigners)
베트남어 Tiếng Việt Hướng dẫn dịch tiếng
Hướng dẫn dịch tiếng
  • Hội đồng thành phố Anyang chọn dịch và cung cấp một số thông tin chính trong danh mục "Hướng dẫn ngôn ngữ" nhằm truyền tải chính xác các thông tin của thành phố Anyang đến cho người sử dụng tiếng nước ngoài.
  • Ngoài ra, nếu bạn muốn biết tất cả các nội dung của website, bạn có thể sử dụng chức năng dịch của trình duyệt web ở dưới để chuyển sang ngôn ngữ mà bạn mong muốn.

주소 및 연락처, 저작권정보

안양시의회 의원프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
x close